Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 6/5 kl 18:30

Ortopedi.

"Frakturregistrering och modern behandling av osteoporos-frakturer"

1. Är det möjligt att registrera och utvärdera samtliga frakturer i Sverige? - Michael Möller och Carl Ekholm

2. Kan vi kirurgiskt åtgärda osteoporosfrakturer med goda resultat?
Modern osteoporosfrakturkirurgi på övre extremiteten
-
Carl Ekholm
Modern osteoporosfrakturkirurgi på nedre extremiteten
-
Michael Möller

3. Kan vi ge alla frakturdrabbade äldre möjlighet till sekundärprevention vid osteoporos? - Michael Möller.

Diskussion
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.
Samkväm-middag, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna.

Onsdag den 13/5 kl 18:30

INGET ONSDAGSMÖTE 13 MAJ P G A KRISTI HIMMELFÄRDSDAG!

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation

Läs mer och ladda ner vår folder. Stöd medicinsk forskning i västsverige

Medlemsinformation

Medicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen