Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 30/9 kl 18:30

"Höftproteskirurgi: från registerpionjär till värdebaserad styrning".
Moderator: Henrik Malchau
1. Inledning med historiskt registerperspektiv - Peter Herberts
2. Hur kom vi till den moderna registermodellen? - Göran Garellick
3. Nationellt genomslag av kliniskt förbättringsarbete via registerdata - Johan Kärrholm
4. PROM (Patient Reported Outcome Measures), varför och hur använder vi data? - Ola Rolfson
5. Värdebaserad höftproteskirurgi med bas i SHPR, Svenska Höftprotesregistret  - Maziar Mohaddes
6. Värdebaserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Barbro Fridén
Gemensam diskussion.
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.
Samkväm-middag 150 kr.Onsdag den 7/10 kl 18:30

Transplantationscentrum och Njurmedicin.

"Femtio år sedan den första njurtransplantationen på Sahlgrenska Sjukhuset".

Unik film från 1968 om Lars-Erik Gelin och den första transplantationsverksamheten på Sahlgrenska Sjukhuset.

Kommentarer av Michael Olausson, Lars Mjörnstedt och Hans Herlitz.

Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.
Samkväm-middag 150 kr.

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation

Läs mer och ladda ner vår folder. Stöd medicinsk forskning i västsverige

Medlemsinformation

 

GLS 170 års jubileum

 


Vårmingel med Göteborgs Läkaresällskap.

KLICKA HÄR för fler bilder.Medicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen