Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 17/9 kl 18:30

Neurologi.

"Vad händer inom stroke? Den nationella strokekampanjen och trombolysbehandling mm".

Lars Rosengren och Jan-Erik Karlsson.

Samkväm.

Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Onsdag den 24/9 kl 18:30

Reumatologi,

"Göteborgs Läkaresällskaps professur i translationell reumatologi - om hur vi kan förebygga, behandla och bota reumatism?"

Hans Carlsten och Maria Bokarewa.

Målsättningen med programmet är att inledningsvis ge en översiktsbild över den fantastiska utvecklingen inom den kliniska reumatologen och forskningens avgörande roll. Därefter beskriva hur vår landsända bidragit till denna utveckling och hur GLS generösa stöd varit en viktig förutsättning för att vi lyckats.
Samkväm.

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation
Medlemsinformation
Festlig våravslutning Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 4 juni 2014!
 


Årets mottagare av forskningsbidrag från Göteborgs Läkaresällskap.

KLICKA HÄR för fler bilder från avslutningen.


Inbjudan att nominera pristagare
till Göteborgs Läkaresällskaps
stora pris 2015 och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare 2015 för framstående forskning inom det medicinska området.

Göteborgs Läkaresällskap har sedan 1845 delat ut 100-tals miljoner kronor i stöd till forskning inom det medicinska området. Stödet har gått till forskare verksamma vid eller knutna till Göteborgs universitet eller andra högskolor i västra Sverige. Vi avser nu att i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet dela ut två pris, Göteborgs Läkaresällskaps stora pris på 500 000 kronor och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare på 100 000 kronor.

Läs vidareMedicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen