Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 4/3 kl 18:30

Lungmedicin.
Lungkliniken, SU, Angereds Närsjukhus och Arbets-och miljömedicin.
KOL-dödar allt fler.
18.35-18.45 Inledning - Jan Hedner
18.45-19.00 Klinik och epidemiologi - Ann Ekberg-Jansson
19.00-19.15 KOL-en systemsjukdom - Claes-Göran Löfdahl
19.15-19.30 KOL-resultat från SCAPIS - Kjell Torén
19.30-19.50 Behandling - Claes-Göran Löfdahl
19.50-20.00 Avslutning och frågor - Jan Hedner.
Lokal, Birgit Thilander där föredrag och middag intas i samma lokal.
Samkväm-middag, 150 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna.

Onsdag den 11/3 kl 18:30

Kardiologi.

Dilaterad kardiomyopati - En av de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt.

Föredraghållare: Professor Bert Andersson, docent Thomas Gilljam och docent Maria Schaufelberger.
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.
Samkväm, middag 150 kr. För att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna.

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation

Läs mer och ladda ner vår folder. Stöd medicinsk forskning i västsverige

Medlemsinformation
Inbjudan att nominera pristagare
till Göteborgs Läkaresällskaps
stora pris 2015 och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare 2015 för framstående forskning inom det medicinska området.

Göteborgs Läkaresällskap har sedan 1845 delat ut 100-tals miljoner kronor i stöd till forskning inom det medicinska området. Stödet har gått till forskare verksamma vid eller knutna till Göteborgs universitet eller andra högskolor i västra Sverige. Vi avser nu att i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet dela ut två pris, Göteborgs Läkaresällskaps stora pris på 500 000 kronor och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare på 100 000 kronor.

Läs vidareMedicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen