48 Göteborgs Läkaresällskap

Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 26/11 kl 18:30

TEMADAG

Agnes Wold, Inst för biomedicin, avd för infektionssjukdomar.

"Om farligheten att ge råd".

Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum,Medicinaregatan 3.

Samkväm,middag 150 kr

Onsdag den 3/12 kl 18:30

Pehr Dubb föreläsning!
Som inbjuden Pehr Dubb föreläsare talar Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
över ämnet: "Så vill vi utveckla framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götaland  - utmaningar och möjligheter i ett 10-års perspektiv".

Julbord, till ett pris av 300 kr. Föranmälan nödvändig senast den 27 november kl 12.00.
Anmälan till kansliet, tel 031-20 26 02 eller e-post mailto:info@goteborgslakaresallskap.se

Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation
Medlemsinformation
Festlig våravslutning Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 4 juni 2014!
 


Årets mottagare av forskningsbidrag från Göteborgs Läkaresällskap.

KLICKA HÄR för fler bilder från avslutningen.


Inbjudan att nominera pristagare
till Göteborgs Läkaresällskaps
stora pris 2015 och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare 2015 för framstående forskning inom det medicinska området.

Göteborgs Läkaresällskap har sedan 1845 delat ut 100-tals miljoner kronor i stöd till forskning inom det medicinska området. Stödet har gått till forskare verksamma vid eller knutna till Göteborgs universitet eller andra högskolor i västra Sverige. Vi avser nu att i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet dela ut två pris, Göteborgs Läkaresällskaps stora pris på 500 000 kronor och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare på 100 000 kronor.

Läs vidareMedicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen