Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 27/8 kl 17:30

Göteborgs Läkaresällskaps höstutflykt går i år till Mölnlycke Health Care!

AGENDA:
18.00 Samling i receptionen (vån 3, Gamlestadsvägen 3c). Rundvandring i R&D faciliteterna.
18.30 Presentation av Mölnlycke Health Care - Historia och utveckling.
19.00 Tre kortare presentationer
Vårdrelaterade infektioner-vad gör vi inom "sårvård" och "Operation"
Hypotermi - nya idéer
Nya tekniker inom sårvård - fokus diagnostik - MRSA screening.

20.00 Middag på Kockens Hörna.

Föranmälan nödvändig. Buss avgår från Götaplatsen kl 17.30.
Anmälan senast 21/8 till GLS kansli mailto:info@goteborgslakaresallskap.se

Onsdag den 3/9 kl 18:30

Sektionen för Fysiologi vid Sahlgrenska akademin.

"Att studera människans känsel med mikroneurografi"
Introduktion: Johan Wessberg.

Nerver för välbehag: hudens CT-afferenter - Helena Wasling.
Towards prosthetic touch: Microstimulation of single tactile afferents  - Rocelle Ackerley.
Avslutning: Johan Wessberg.

Samkväm-middag. För att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna!

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation
Medlemsinformation
Festlig våravslutning Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 4 juni 2014!
 


Årets mottagare av forskningsbidrag från Göteborgs Läkaresällskap.

KLICKA HÄR för fler bilder från avslutningen.


Inbjudan att nominera pristagare
till Göteborgs Läkaresällskaps
stora pris 2015 och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare 2015 för framstående forskning inom det medicinska området.

Göteborgs Läkaresällskap har sedan 1845 delat ut 100-tals miljoner kronor i stöd till forskning inom det medicinska området. Stödet har gått till forskare verksamma vid eller knutna till Göteborgs universitet eller andra högskolor i västra Sverige. Vi avser nu att i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet dela ut två pris, Göteborgs Läkaresällskaps stora pris på 500 000 kronor och Göteborgs Läkaresällskaps pris till yngre forskare på 100 000 kronor.

Läs vidareMedicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen