Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 16/4 kl 18:30

Inget onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap 16 april p  g a PÅSKLOV!

Onsdag den 23/4 kl 18:30

Västsvenska Gyn.

"Modern fosterdiagnostik - KUB, NIPT och etik".

Hans Bokström, överläkare, Christian Munthe, professor i praktisk filosofi och Bo Jacobsson, professor.

Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.
Samkväm-middag, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna. 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation
Medlemsinformation

Medicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen