Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 25/11 kl 18:30

Sällskapets inre angelägenheter, val mm.

"Den globala sjukdomsbördan - en genomgång av hälsoläget 1990 - 2013 i 188 länder".
Hur uppskattar man sjukdomsbördan? - Max Petzold, professor, Hälsometri och SND.
Hypertoni - globalt och i Sverige - Karin Manhem, professor, överläkare, Medicin
Infektionssjukdomar - prevention har lönat sig - Rune Andersson, professor, överläkare, Global hälsa och Vårdhygien
Relationsvåld - i världen och Sverige - Max Petzold.
Yttre miljöfaktorer - vilken roll spelar de? - Lars Barregård, seniorprofessor, överläkare, Arbets- och miljömedicin.
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.
Samkväm middag 150 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna.

Onsdag den 2/12 kl 18:30

INGET ONSDAGSMÖTE 2 DECEMBER P G A RIKSSTÄMMAN!

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation

Läs mer och ladda ner vår folder. Stöd medicinsk forskning i västsverige

Medlemsinformation

 

GLS 170 års jubileum

 


Vårmingel med Göteborgs Läkaresällskap.

KLICKA HÄR för fler bilder.Medicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen