Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 27/5 kl 18:30

Klinisk Genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
"Genetikens förändrade landskap - ett stort teknikskifte och större medvetenhet ger oanade möjligheter men också utmaningar; hur ska vi använda genetiken i kliniken?"
Föreläsare: Anna Öfverholm samt Lovisa Lovmar.
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Samkväm-middag, 150 kr.

Onsdag den 3/6 kl 17:30

GÖTEBORGS LÄKARESÄLLSKAP 170 ÅRS-JUBILEUM!
Program:
17.30 startar vi utanför hörsal Arvid Carlsson med vårmingel under glada former. Vi serveras bubbel + tilltugg.
18.00 diplomutdelning till årets mottagare av Göteborgs Läkaresällskaps forskningsbidrag och stipendiemånader.
18.30 Prisceremoni i hörsal Arvid Carlsson. Björn Rydevik, ordförande Göteborgs Läkaresällskap inleder ceremonin.
18.35 Prisutdelning. Landshövding Lars Bäckström delar ut Göteborgs Läkaresällskap och Sahlgrenska akademins stora pris samt Göteborgs Läkaresällskap och Sahlgrenska akademins pris till yngre forskare.
Jan Holmgren, professor, har tilldelats Göteborgs Läkaresällskaps och Sahlgrenska akademins stora pris.
Marie Lagerquist, universitetslektor, har tilldelats Göteborgs Läkaresällskaps och Sahlgrenska akademins pris till yngre forskare.

18.45  Presentation av universitetslektor Marie Lagerqvist.
"Forskning om östrogen och ben - vi har mycket kvar att lära".

19.15 Presentation av professor Jan Holmgren.
"Forskning om kolera, tarmens immunsystem och vaccinutveckling".

Samkväm, middag 150 kr. Föranmälan nödvändig, senast 28 maj till GLS kansli, tel: 20 26 02, mailto:info@goteborgslakaresallskap.se
Du kan anmäla dig till enbart minglet alternativt enbart till middagen men förhoppningsvis kommer du på båda!

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation

Läs mer och ladda ner vår folder. Stöd medicinsk forskning i västsverige

Medlemsinformation

Medicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen