Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 16 oktober kl 18.00

Klinisk kemi
“Nya diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom”
Föredragshållare: Henrik Zetterberg, klinisk kemi och Michael Schöll från Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin.
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm, middag 200 kr för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se