Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen 30 januari kl 18.00

Njurmedicin
“Äggvita i urinen – nyheter om orsak och behandling”

Föredragshållare: Jenny Nyström, Kerstin Ebefors och Gregor Guron
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se